O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

CHEMICKO FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
Chemicko fyzikální laboratoř

Zkoušky chemicko-fyzikálních vlastností a životnosti stavebních hmot, měření radonu a záření gama v místnostech, gamaspektrometrie stavebních hmot.

 • měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech a surovinách
 • dlouhodobé měření - monitorování obsahu radonu v ovzduší
 • podrobná měření v objektech se zvýšenou radiační zátěží obyvatel (radon, gama záření) jako podklad pro projekty technických ozdravných opatření
 • akreditovaná zkušební činnost v oblasti fyzikálních, mechanických, chemických a technologických vlastností stavebních hmot
 • posudková a znalecká činnost v oblasti vlastností, koroze a životnosti stavebních hmot a jejich použití ve stavebním díle

soubory zkušebních postupů:

 1. zkoušky vlhkosti a sušiny
 2. zkoušky hustoty, hmotnosti, měrné, plošné a objemové hmotnosti
 3. zkoušky navlhavosti a nasákavosti
 4. zkoušky úbytku hmotnosti působením vysoké teploty (ztráta žíháním)
 5. zkoušky vodotěsnosti
 6. zkoušky rozměrové stálosti (objemové změny)
 7. zkoušky pevnosti v tahu a tažnosti
 8. zkoušky pevnosti v ohybu
 9. zkoušky propustnosti pro páry
 10. zkoušky odolnosti vůči extrémním teplotám
 11. zkoušky - základní rozbor výluhů ze stavebních výrobků
 12. zkoušky odolnosti proti prostředí
 13. zkoušky soudržnosti, přídržnosti a přilnavosti
 14. zkoušky dodržení lineárních rozměrů, pravoúhlosti a rovinnosti
 15. zkoušky pevnosti v tlaku
 16. zkoušky vzlínavosti
 17. zkoušky odolnosti tepelně izolačních hmot vůči teplotě a tlaku
 18. stanovení krátkodobých OAR v místnostech
 19. stanovení měrné aktivity přírodních radionuklidů ve vzorcích stavebních surovin a hmot
 20. stanovení dávkového příkonu gama ze stěn místnosti
 21. zkoušky rázové houževnatosti
 22. zkoušky - zjevné vady
 23. zkoušky konzistence a tuhnutí (zpracovatelnosti)

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno