O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


příloha osvědčení
(dokument PDF)


certificate appendix
(PDF document)

 

CHEMICKO FYZIKÁLNÍ LABORATOŘ

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
Chemicko fyzikální laboratoř

Výpis zkušebních metod podle přílohy osvědčení

1) Zkoušky vlhkosti a sušiny

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

2) Zkoušky hustoty, hmotnosti; měrné, plošné a objemové hmotnosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

3) Zkoušky navlhavosti a nasákavosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

4) Zkoušky úbytku hmotnosti působením vysoké teploty (ztráta žíháním)

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

5) Zkoušky vodotěsnosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

6) Zkoušky rozměrové stálosti (objemové změny)

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

7) Zkoušky pevnosti v tahu a tažnosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

8) Zkoušky pevnosti v ohybu

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

9) Zkoušky propustnosti pro páry

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

10) Zkoušky odolnosti vůči extrémním teplotám

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

11) Zkoušky - základní rozbor výluhů ze stavebních výrobků

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

12) Zkoušky odolnosti proti prostředí

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

13) Zkoušky soudržnosti, přídržnosti a přilnavosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

14) Zkoušky dodržení lineárních rozměrů, pravoúhlosti a rovinnosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

15) Zkoušky pevnosti v tlaku

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

16) Zkoušky vzlínavosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

17) Zkoušky odolnosti tepelně izolačních hmot vůči teplotě a tlaku

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

18) Stanovení krátkodobých OAR v místnostech

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

19) Stanovení měrné aktivity přírodních radionuklidů ve vzorcích stavebních surovin a hmot

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

20) Stanovení dávkového příkonu gama záření ze stěn místnosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

21) Zkoušky rázové houževnatosti

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

22) Zkoušky - zjevné vady

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

23) Zkoušky konzistence a tuhnutí (zpracovatelnosti)

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod
 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno