O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

LABORATOŘ DOKONČOVACÍCH PRACÍ

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
Laboratoř dokončovacích prací

Středisko 602, součást pracoviště Zlín - Centrum stavebního inženýrství a.s. provádí zkušební činnost v oblasti materiálů pro dokončovací stavební práce. Jako součást autorizované osoby, oznámeného subjektu, akreditovaného certifikačního orgánu provádí posuzování shody v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.

Provádíme měření a hodnocení fyzikálně-mechanických vlastností výrobků a hmot v těchto oblastech:

 • střešní hydroizolační materiály na bázi bitumenu, plastů, pryže, včetně nátěrových hmot pro opravy a renovaci střech, hydroizolační materiály pro izolaci podlah, základových van, stěn a vodorovných konstrukcí
 • izolační materiály
 • materiály na bázi syntetických pryskyřic; penetrace, nátěry, licí podlahoviny, podlahové materiály pro průmyslové provozy, potěry a mazaniny, speciální podlahové konstrukce
 • disperzní, rozpouštědlová a dvousložková lepidla, lepicí malty
 • spárové těsnicí tmely a pěny

 

 • maltové směsi, malty a lepidla pro lepení dlažby, keramiky, obkladů, spárovací malty apod.
 • povrchové úpravy stavebních konstrukcí, vnitřní a venkovní nátěry, fasádní barvy, nástřikové hmoty a tenkovrstvé omítkoviny, vyrovnávací hmoty a tmely
 • betonové dlaždice, dlažby z vibrolisovaného a vibrolitého betonu
 • podlahoviny z PVC, pryže, korku, linolea, plovoucí podlahy apod.


Autorizovaná osoba

Jako autorizovaná osoba provádíme posuzování shody (dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 312/2005 Sb.) stanovených stavebních výrobků:

 • tekuté hydroizolační hmoty pro izolaci podlah, základových van, stěn, vodorovných konstrukcí
 • tmely, maltoviny a lepidla na bázi minerálních pojiv nebo organických pojiv pro údržbu, ochranu, obnovu a zesílení minerálních podkladů
 • lepidla pro lepení podlahových prvků a podlahovin
 • tmely a lepidla pro těsnění a spojování detailů střešního pláště
 • spárovací malty (tmely) pro obkladové prvky a dlažby
 • samonivelační tmely pro horizontální spáry
 • tmely a maltoviny určené pro vyrovnávání a lepení stavebních materiálů
 • protipožární nátěry a nástřiky, omítky a omítkové sestavy určené pro požárně odolné aplikace
 • výrobky pro ochranné nátěry a povlaky minerálních podkladů, zdiva, kovových a dřevěných prvků
 • licí podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic
 • stěrkové podlahoviny na bázi syntetických pryskyřic
 • samonivelační licí hmoty a stěrkové hmoty na bázi silikátů, včetně speciálních
 • potěry na bázi cementu pro použití do exteriéru
 • vsypy

Oznámený subjekt

V oblasti materiálů pro dokončování stavební práce Vám nabízíme posuzování shody dle harmonizovaných norem:

 • malty a lepidla pro keramické obkladové prvky
  • ČSN EN 12004
 • potěrové materiály
  • ČSN EN 13813
 • malty pro omítky a pro zdění
  • ČSN EN 998-1,2
 • hydroizolační asfaltové pásy, plastové a pryžové pásy a fólie
  • ČSN EN 14909 - do stěnových konstrukcí
  • ČSN EN 13956 Hydroizolace betonových mostovek
  • ČSN EN 13969 Asfaltové pásy do izolace proti vlhkosti a tlakové vodě
  • ČSN EN 14967 Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí
  • ČSN EN 13859-1, 2 - pojistné hydroizolace
  • ČSN EN 13970, ČSN EN 13984 - parozábrany
  • ČSN EN 13707 - hydroizolace střech
  • ČSN EN 13967 - izolace proti tlakové vodě
 • tepelně izolační výrobky pro stavebnictví, zařízení budov a průmyslové instalace
  • ČSN EN 1312 – MW
  • ČSN EN 13163 – EPS
  • ČSN EN 13164 – XPS
  • ČSN EN 14313 - PEF a další
 • výrobky a systémy pro povrchovou ochranu betonových konstrukcí
  • ČSN EN 1504-2
 • vnější a vnitřní omítky s organickými pojivy
  • ČSN EN 1582
 • tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce
  • ČSN EN 15651-1 - Tmely pro fasádní prvky
  • ČSN EN 15651-2 - Tmely pro zasklívání
  • ČSN EN 15651-3 - Tmely pro sanitární spoje
  • ČSN EN 15651-4 - Tmely pro komunikaci a chodce

   

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno