O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

LABORATOŘ OTVOROVÝCH VÝPLNÍ

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
Laboratoř otvorových výplní

Zkoušíme otvorové výplně a související výrobky, stavební materiály, konstrukce aj.

Oblast zkoušek otvorových výplní

 • průvzdušnost
 • vodotěsnost
 • soubor mechanických vlastností (účinek větru, běžná obsluha, chybná manipulace, mechanická odolnost na hranici bezpečnosti, trvanlivost – cyklování, dynamické síly při uzavírání vrat
 

Zkoušky jsou prováděny podle předmětných norem, případně podle jiných předpisů nebo potřeb objednatele při ověřování výrobků a konstrukcí.

Obvyklé zkoušky v laboratoři otvorových výplní slouží k ověření odolnosti proti působení venkovního prostředí: od zatížení větrem, vodotěsnosti až po průvzdušnost.

Zatěžování výrobků dále vychází ze sil působích na výrobky při správné nebo chybné obsluze. Motoricky ovládané výrobky a vrata se kontrolují nejčastěji z hlediska možného nebezpečného působení na člověka.

   
Nejčastější předměty testů:  

 

 
 • zkoušky vodotěsnosti na stavbách
   
   
 • okna fasádní, střešní
 • zasklení balkonů a lodžií
 • pevná zasklení, výkladce
 • zimní zahrady
   
 • vnitřní dveře
 • požárně odolné dveře
 • vnější dveře včetně turniketových a automatických
   
   
 • vrata
 • brány
   
   
 • vnější a vnitřní žaluzie
 • clony
   
   
 • bodové a pásové světlíky
 • pásové obloukové a sedlové světlíky
   
   
 • lehké obvodové pláště (LOP)
   

Výsledky zkoušek jsou vyjádřeny zjištěnou hodnotou parametru, která je většinou vyjádřena kvalitativně třídou podle hodnotících norem. Zjištěné výsledky lze často vyjádřit také kvantitativně, což umožňuje jejich uživatelům přesnější porovnání jak s výsledky jiných výrobců, tak s vlastními výsledky stejných nebo podobných výrobků.

Nízká průvzdušnost (netěsnost) vzorků je vlastnost, která má vliv na úsporu tepla v budovách. Těsné výrobky minimalizují ztráty tepla, které vznikají výměnou vnitřního a vnějšího vzduchu netěsnostmi výrobku - nadměrným větráním. O hodnocení a srovnávání výrobků z hlediska průvzdušnosti je uveden v odkazu ke stažení dokument.

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno