HLAVNÍ STRANA KONTAKTY    

 

 

Autorizace AO 212
(dokument PDF)

Autorizace OS 1390
(NANDO)

 

 
 
POSUZOVÁNÍ SHODY

Ing. Petr Kučera, CSc.
281 017 445
kucera@csias.cz

 
 
 

POSUZOVÁNÍ SHODY

 

Autorizovaná osoba 212

V oblasti zkušebnictví a posuzování shody je autorizován v národním systému posuzování shody jako Autorizovaná osoba 212 s rozsahem autorizace na většinu stavebních výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

Oznámený subjekt č. 1390

Institut pro testování a certifikaci, a.s. působí jako OZNÁMENÝ SUBJEKT č. 1390 pro činnosti posuzování shody podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS. Dokumenty vydávané Oznámeným subjektem jsou podkladem pro označování výrobků evropskou značkou shody CE.

 

Schvalovací orgán

ITC, a.s. je autorizován k vydávání Evropských technických schválení (ETA) na výrobky, které dosud nemají Evropskou harmonizovanou normu.

 

TAB - Subjekt pro technická posuzování

Společnost ITC, a.s. je určen jako subjekt pro technické posuzování (dále TAB) podle Nařízené Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Tímto je společnost CSI, a.s. oprávněn k vydávání dokumentů ETA (Evropské technické posouzení) pro stavební výrobky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

ETA může být vydáno pro následující stavební výrobky:

  • pro které neexistuje harmonizovaná norma
  • které se odchylují od harmonizované normy

Posouzení výrobku (certifikace) podle ETA vede k jeho označení CE, podobně jako posouzení podle hEN.
ETA se vydává na základě EAD, zpracovaných organizací EOTA. EAD je dokument, který nahrazuje dříve používané ETAG a CUAP.

žádost - dokument ve formátu pdf
  Žádost o evropské technické posouzení (ETA)
   
application - document in pdf format
  Application for a european technical assessment (ETA)
   
schéma - dokument ve formátu pdf
  Organizační struktura TAB

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno