HLAVNÍ STRANA KONTAKTY STAVEBNÍ ČINNOST PRONÁJEM PROSTOR

 

 

Autorizace AO 212
(dokument PDF)

Autorizace OS 1390
(dokument PDF)

 

 
 
POSUZOVÁNÍ SHODY

Ing. Petr Kučera, CSc.
281 017 445
kucera@csias.cz

 
 
 

POSUZOVÁNÍ SHODY

 

Autorizovaná osoba 212

V oblasti zkušebnictví a posuzování shody je autorizován v národním systému posuzování shody jako Autorizovaná osoba 212 s rozsahem autorizace na většinu stavebních výrobků dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

 

Oznámený subjekt č. 1390

Jako oznámený subjekt v Evropském společenství pracuje v režimu nařízení vlády č. 190/2002 Sb., které stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované značkou shody CE.

 

Schvalovací orgán

CSI a.s. je autorizován k vydávání Evropských technických schválení (ETA) na výrobky, které dosud nemají Evropskou harmonizovanou normu.

 

TAB - Subjekt pro technická posuzování

Společnost CSI, a.s. je určen jako subjekt pro technické posuzování (dále TAB) podle Nařízené Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh.
Tímto je společnost CSI, a.s. oprávněn k vydávání dokumentů ETA (Evropské technické posouzení) pro stavební výrobky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).

ETA může být vydáno pro následující stavební výrobky:

  • pro které neexistuje harmonizovaná norma
  • které se odchylují od harmonizované normy

Posouzení výrobku (certifikace) podle ETA vede k jeho označení CE, podobně jako posouzení podle hEN.
ETA se vydává na základě EAD, zpracovaných organizací EOTA. EAD je dokument, který nahrazuje dříve používané ETAG a CUAP.

 

 
  hlavní stránka   |   mapa stránek   |   kontakty   |   napište nám   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu CSI a.s. je zakázáno