HLAVNÍ STRANA KONTAKTY    

 


MFin- registr ARES

 

 

PROFIL SPOLEČNOSTI

 

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství jako autorizovaná osoba a certifikační orgán provádí ověřování shody a certifikaci. Stavebně fyzikální vlastnosti stavebních materiálů a konstrukcí jsou ověřovány ve vlastních akreditovaných laboratořích v Praze a Zlíně.

Mezi další činnosti patří vědecko - výzkumná činnost, projektové práce, poradenská, konzultační, expertizní, přednášková činnost, účast v normalizačních aj. komisích. Praktikujeme energetické poradenské středisko pro úspory energií

PŘEDMĚT ČINNOSTI

 • Činnost zkušebních laboratoří
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.1
   Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Zlín
  • Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
   Zkušebna fyzikálních vlastností materiálů, konstrukcí a budov - Praha
 • Činnosti autorizované osoby při posuzování shody výrobků stanovených podle § 12 odst. 1 zák. č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. v rozsahu autorizací udělených Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 
 • Certifikace výrobků ve stavebnictví 
 • Výzkum a vývoj v oblasti stavebnictví 
 • Činnost technických poradců v oblasti požární ochrany
 • Hodnocení výrobků z hlediska požární bezpečnosti
 • Zpracovávání expertních posudků
 • Posuzování vlivů na životní prostředí
 • Normotvorná činnost
 • Pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti v oblasti stavebnictví
 • Činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektury
 • Činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví a energetiky
 
 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno