O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTYosvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ LABORATOŘ

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
Požárně technická laboratoř

Požární zkoušky kapalin, pevných látek, textilu a stavebních výrobků a konstrukcí.

stanovuje požárně technické charakteristiky v těchto oblastech:

 • stanovení reakce stavebních výrobků na oheň podle evropských, českých a německých norem
 • stanovení odkapávání hmot z podhledů, stropů a střech
 • stanovení šíření plamene po stavebních výrobcích
 • stanovení odolnosti proti požáru silničních zařízení pro snížení hluku
 • stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření kapalin v otevřených a uzavřených kelímcích, třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin
 • stanovení teploty vznícení a teplotní třídy hořlavých par kapalin
 • stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí materiálů pevného skupenství
 • stanovení spalného tepla a výhřevnosti látek a materiálů kapalného a pevného skupenství
 • stanovení zápalnosti a šíření plamene podlahových krytin a textilních materiálů
 • stanovení hořlavosti textilních materiálů a plastů
 • stanovení hořlavosti materiálů pro výrobu a interiéry automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů a kolejových vozidel

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno