O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTYpříloha osvědčení
(dokument PDF)


certificate appendix
(PDF document)

 
 
 upozornění pro zákazníky

Od 1. ledna 2004 jsou zrušeny ČSN 73 0862 a ČSN 73 0862 změna b) jako konfliktní. Plně je nahrazují postupy uvedené v ČSN EN 13 501-1:
- ČSN EN ISO 1716
- ČSN EN ISO 1182
- ČSN EN ISO 11 925-2
- ČSN EN ISO 9239-1
- ČSN EN 13 823

 
 

 

 

POŽÁRNĚ TECHNICKÁ LABORATOŘ

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
Požárně technická laboratoř

Výpis zkušebních metod podle přílohy osvědčení

1) Stanovení bodu vzplanutí a bodu hoření kapalin v otevřených a uzavřených kelímcích a třídy nebezpečnosti hořlavých kapalin

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

2) Stanovení teploty vznícení a teplotní třídy hořlavých par kapalin

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

3) Stanovení teploty vzplanutí, vznícení a žhnutí materiálů pevného skupenství

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

4) Stanovení spalného tepla a výhřevnosti látek a materiálů kapalného a pevného skupenství

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

5) Stanovení zápalnosti podlahových krytin a textilních materiálů

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

6) Stanovení hořlavosti stavebních výrobků

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod

7) Stanovení hořlavosti materiálů pro výrobu a interiéry automobilů, traktorů, lesnických a zemědělských strojů a kolejových vozidel

Klikněte pro zobrazení soupisu zkušebních metod
 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno