O LABORATOŘI ZKOUŠKY KE STAŽENÍ KONTAKTY

 


osvědčení o akreditaci
(obrázek PNG)


certificate of accreditation
(JPG picture)

 

ZKUŠEBNA TECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ BUDOV

 

Akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.4
Laboratoř technických zařízení budov

Zkušebna je součástí Certifikačního orgánu č. 3048

Provádíme tyto zkoušky:

  • tepelných výkonů otopných těles pro teplovodní soustavy
  • tlakových ztrát otopných těles, armatur, prvků a montážních celků vnitřních vodovodů a ostatních vodních rozvodových soustav
  • odolnosti proti přetlaku otopných těles a slunečních kolektorů
  • objemového průtoku vzduchu (clonou) ventilátorů a prvků vzduchotechniky
  • objemového průtoku vzduchu (anemometrem) větracích, vytápěcích a klimatizačních jednotek a prvků vzduchotechniky
  • tlakových parametrů ventilátorů a prvků vzduchotechniky
  • zkoušky těsnosti spojů vnitřních rozvodů, prvků a montážních celků vnitřních vodovodů a teplovodných otopných soustav
  • zkoušky topného výkonu menších tepelných čerpadel vzduch-voda včetně stanovení topného faktoru

 

 
  hlavní stránka   |   kontakty   |   webmaster
kopírování obsahu bez souhlasu ITC a.s. je zakázáno